ผลิตภัณฑ์    พรมเช็ดเท้า
ราคา  25  บาท
ติดต่อได้ที่    นางฉลวย    ชัยสงคราม
ที่อยู่  69  หมู่ 4 บ้านบ้านวังน้ำ  ตำบลวังยาง 
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์    0878-425-489

เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.