ผลิตภัณฑ์    ไม้กวาดซังมะพร้าว,  แห
ราคา   50 - 60 บาท  (ไม้กวาดซังมะพร้าว)
ราคา   800 - 1,200 บาท (แห)
ติดต่อได้ที่    นายสมบัติ  รินไธสง
ที่อยู่    270/1  หมู่ 5 บ้านนิคม  ตำบลวังยาง 
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์    0873-086-427

เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.