เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าไทดำ
ที่ทำการ บ้านนางอนงค์ มะลิลา
ติดต่อสอบถาม โทร 088-5467883 นายชัด ชัยสงคราม ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านวังน้ำ


1.หมอนไทดำ ใหญ่ 300 บาท
2.ชุดไทดำ ชาย หญิง
   -เสื้อชาย 700 บาท
   -เสื้อหญิง 800 ผ้าถุง 700 ผ้าเปียว 300 รวม 1,800 บาท
3.กระเป๋าคาดเอว ราคา 300 บาท
4.ตุ๊กตาไทดำ ใหญ่ 99 บาท