ผลิตภัณฑ์    ทอเสื่อ
ราคา   600 - 700 บาท
ติดต่อได้ที่    แม่ใหญ่ทองอวน      ดีสม
ที่อยู่   136/2    หมู่ 7 บ้านนิคมใหม่  ตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์    0935-597-763

เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.