ผลิตภัณฑ์    จักรสานกระเป๋าซองกาแฟ 
ราคา  300 - 500 บาท
ติดต่อได้ที่    ผู้ใหญ่พุทรา ศิริเวช
ที่อยู่    19  หมู่ 7 บ้านนิคมใหม่  ตำบลวังยาง 
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์    0873-131-608

เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.