หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

แหล่งเศรษฐกิจผลิตน้ำมันสำคัญของกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่มีศาสนสถานที่สำคัญ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
 
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี หมู่ 1 บ้านวังยาง
 
วัดตะล่อมสุวรรณาราม หมู่ 2 บ้านวังตะล่อม
 
วัดประชาศรัทธาราม หมู่ 3 บ้านหนองโสน
 
วัดวังน้ำสามัคคีธรรม หมู่ 4 บ้านวังน้ำ
 
วัดปรีชาศรัทธาราม หมู่ 5 บ้านนิคม
 
วัดนิคมธรรมาราม หมู่ 7 บ้านนิคมใหม่
 
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองขลุง
 
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 

สินค้าอาหารแปรรูป

หมู่ 1 และหมู่ 2
 
- ปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาส้ม
 
สินค้าเกษตร หมู่ 2 และหมู่ 6
 
- ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิคผลทางการเกษตร มะละกอ ผักปลอดสาร
 
สินค้าเครื่งอจักสาน หมู่ 4
    - ตะข้อง กะเหล็บ ตะกร้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ชุดเสื้อผ้าไทดำ
 
สินค้าหัตถกรรม หมู่ 5 และหมู่ 7
 
 
 
อาชีพประชากร
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง และค้าขาย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษาในตำบล
 
วันตรุษจีน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
 
ประเพณีไทดำ เดือนกุมภาพันธ์
 
วันมาฆบูชา เดือนมีนาคม
 
ประเพณีบุญผะเหวด เดือนมีนาคม
 
ประเพณีสู่ขวัญข้าว เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
 
ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
 
วันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม
 
ประเพณีเสนเรือน เดือนกรกฎาคม
 
ประเพณีวันออกพรรษา เดือนตุลาคม
 
ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังยาง
 
โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
 
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
 
โรงเรียนบ้านคลองยาง
 
โรงเรียนบ้านวังน้ำ
 
โรงเรียนบ้านนิคม
 
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา

 

 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง 1 แห่ง
 
สถานพยาบาล (เอกชน) 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ศูนย์ อปพร. 24 ชม. จำนวน 1 แห่ง
 
สายด่วน 055-865-379      
 
การคมนาคม
แหล่งน้ำ
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 43 แห่ง
 
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต/ลาดยาง จำนวน 6 แห่ง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 30 แห่ง
 
พื้นที่ตำบลวังยาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และคลองชลประทานที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปิง
           
 
ประปาในตำบล
การสื่อสารในตำบล
 
มีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการน้ำประปาแก่ ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือน
 
       
 
       
 
โทรศัพท์ส่วนบุคคลเกือบทุกครัวเรือน
 
หอกระจายข่าว เสียงตามสายของแต่ละชุมชน
 
การสื่อสารที่เป็นข่าวสาร/บันเทิงทั่วไป สามารถรับการสื่อสารได้จากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line หรือ facebook สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
การท่องเที่ยว
 
สถานบริการนวดแผนโบราณ (รพ.สต.วังยาง) 1 แห่ง
 
ร้านเสริมสวยในพื้นที่ 4 แห่ง
 
รีสอร์ทในพื้นที่ 2 แห่ง
 
ปั้มน้ำมัน 4 แห่ง
 
โรงสีข้าวชุมชน 1 แห่ง
 
ลานตากข้าวเอกชน 1 แห่ง
 
อุตสาหกรรมท่าทรายแม่น้ำปิง 1 แห่ง
 
ตำบลวังยางมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่สามารถพัฒนา ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
 
  • ฝายริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 บ้านเกาะพร้าว , พื้นที่สาธารณะมาบมะไฟ
  • ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังน้ำ หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-865-376
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-865-376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 44,602 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2562จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10