ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลวังยาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 พ.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256393,464100,56488,98374,75464,378-------422,143
2562-------12,53024,90963,63264,13266,766231,969
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 พ.ย. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   654,112
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี