หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง"
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 
นายแสน ผิวลออ
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อยพร้อมวางท่อส่งน้ำ (ช่วงวางท่อส่งน้ำลอดถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง อำเภอคลองชลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อยพร้อมวางท่อส่งน้ำ (ช่วงวางท่อส่งน้ำลอดถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง อำเภอคลองชลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๐๕ สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่หนูนา คงสิบ - บ้านวังน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลวังยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพถ.๒๑-๐๓๐ สายบ้านวังยาง-วังน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพถ.๒๑-๐๓๐ สายบ้านวังยาง-วังน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๒๑-๐๐๕ สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่หนูนา คงสิบ - บ้านวังน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลวังยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาขุดลอกคลองซอยบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง โดยใช้รถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิงภายในอาคาร และชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาตัดเย็บผ้าสำหรับคลุมเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๗๘๓ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร BH-211 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านวังน้ำ หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านนิคมใหม่ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านนิคม หมู่ที่ ๕ (รหัสสายทาง กพ.ถ.๒๑-๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน คือเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA (ทะเบียนครุภัณฑ์ที่ ๔๑๗ ๕๓ ๐๐๐๕) ของเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
เทศบาลตำบลวังยาง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-865-376-9
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร : 055-865-376-9 โทรสาร : 055-865-375
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 657,964 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10