หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5181 กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11