หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

แหล่งเศรษฐกิจผลิตน้ำมันสำคัญของกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ที่ตั้ง
  สำนักงานตั้งเลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ถนนกำแพงเพชร–ขาณุวรลักษบุรี กิโลเมตรที่ 43.5) ระยะทางห่างจากอำเภอคลองขลุง ประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่จริงตามแผนที่เทศบาลตำบลวังยางประมาณ 44.44 ตารางกิโลเมตร (~27,775 ไร่)
 
ภูมิประเทศ
  ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลวังยาง โดยทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมาทางทิศตะวันออกของตำบล ประมาณร้อยละ 66 และมีสภาพเป็นที่ดอนบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตก ของตำบลประมาณ ร้อยละ 34
 
ภูมิอากาศ
  แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ได้แก่
 
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านนำความหนาวเย็นและแห้งแล้งมาจากประเทศจีน
 
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ้ซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 36.0 องศาเซลเซียส
 
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
สภาตำบลวังยางได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลวังยาง ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเทศบาลตำบลวังยาง ซึ่งมีฐานะเป็นเทศบาลขนาดกลาง
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ลาด(แม่น้ำปิงกั้น) อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 
 
จำนวนประชากร
 
 
ตำบลวังยางมีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,501 คน แยกเป็น
 
ชาย 2,711 คน คิดเป็นร้อยละ 49.28
 
หญิง 2,790 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,441 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 123.78 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0 วังยาง 0 1 1 1  
1 วังยาง 548 565 1,113 841
  2 วังตะล่อม 251 236 487 170  
3 หนองโสน 408 457 865 384
  4 วังน้ำ 460 483 943 327  
5 นิคม 290 257 547 182
  6 แม่น้ำกงจีน 204 227 431 165  
7 นิคมใหม่ 205 202 407 137
  8 ท่าตะคล้อ 180 187 367 119  
9 เกาะพร้าว 165 175 340 115
  รวมทั้งสิ้น   2,711 2,790 5,501 2,441
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร**
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-865-376
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-865-376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 44,661 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2562จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10