หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
"ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง"
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 
นายแสน ผิวลออ
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
บุคลากร
 
 
 
กองช่าง
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ส.ท.จีรายุทธ เกิดสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางสาวอัยญรัศมิ์ นกไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชิต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายศราวุธ น่วมพรม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายสมปอง ข้องธัญกรณ์
คนงานสูบน้ำ