หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง"
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 
นายแสน ผิวลออ
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
“ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลวังยาง